Podmienky používania

Podmienky používania Actimel
Prezeraním tejto stránky používateľ bez výhrad súhlasí s nasledujúcimi pravidlami a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Používateľ ďalej berie na vedomie, že v prípade porušenia ktoréhokoľvek z nasledujúcich ustanovení môže byť vystavený dôsledkom spojeným s takýmto porušením podľa príslušných právnych predpisov.

Autorské práva
Údaje obsiahnuté na tejto webovej stránke podliehajú ochrane autorských práv a ochrane podľa patentového režimu alebo režimu ochranných známok a akékoľvek ich použitie používateľom tejto webovej stránky na komerčné účely, ako aj kopírovanie, rozmnožovanie alebo iné nakladanie s nimi je zakázané. V prípade nekomerčného použitia je používateľ povinný zachovať všetky odkazy alebo upozornenia na autorské alebo podobné práva. Vlastník stránky nezodpovedá používateľovi za prípadné škody, ktoré používateľovi vzniknú v súvislosti s obsahom tejto stránky a v dôsledku prerušenia jej prevádzky. Vlastník si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať túto stránku bez predchádzajúceho upozornenia

Nastavenie cookies

Nezbytné cookies
Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre prevádzku webových stránok a nemôžu byť vypnuté. Obvykle sa nastavujú iba ako reakcia na akciu používateľa, ktorá sa považuje za žiadosť o službu (nastavenie požiadaviek na súkromie, prihlásenie, vyplnenie formulárov atď.). Tieto súbory cookie môžete vypnúť v nastavenia prehliadača, alebo si môžete požiadať o upozornenie, keď je používate, ale niektoré časti stránky nebudú v tomto prípade fungovať.
Analytické cookies
Umožňujú nám zaznamenať počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšovať výkonnosť našich webových stránok. S ich pomocou môžeme zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne a akým spôsobom návštevníci využívajú našu webovú stránku. Ak nepovoľujete používanie týchto súborov cookies, nebudeme vedieť, kedy navštívite naše webové stránky a nedokážeme overiť výkonnosť webových stránok.
Personalizačné cookies
Tieto súbory cookies umožňujú lepšiu a osobnejšie fungovanie. Sú založené buď nami, alebo tretími stranami, ktorých služby dopĺňajú našu stránku. Ak tieto súbory cookies nepovolíte, služby nemusia fungovať správne.
Súbory cookie na zobrazenie zacieleného obsahu
Tieto súbory cookies môžeme na našich webových stránkach nastaviť našimi reklamnými partnermi s cieľom posúdiť záujem používateľa a zobraziť reklamy, ktoré ich zaujímajú na iných webových stránkach. Neukladajú priamo osobné údaje, ale spoliehajú sa na jedinečnú identifikáciu prehliadača používateľa a zariadení pripojených k internetu. Ak nepovoľujete používanie týchto súborov cookies, zobrazia sa reklamy menej špecifické pre vaše záujmy.
Actimel používa cookies na tejto webovej stránke. Po získaní súhlasu používateľa stránky ho budeme používať na meranie a analýzu používania webových stránok (analytických súborov cookie), aby sme ho prispôsobili záujmom používateľa (prispôsobenie súborov cookie) a poskytli mu príslušnú reklamu a informácie (cookies na zacielenie). Používanie stránky bez zmeny nastavení súborov cookie znamená, že budú umiestnené na vašom koncovom zariadení. Nastavenia súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o súboroch cookie.