Vyhlásenie o cookies

V Danone máme záujem byť otvorení a transparentní v spôsobe, akým používame cookies a čo
ich používanie pre vás znamená. Niektoré cookies, ktoré používame, sú nevyhnutné pre
funkčnosť našej webovej stránky, avšak sú aj cookies, ktorých používanie môžete zamedziť
alebo blokovať.

Snažíme sa vám poskytnúť dostatočné množstvo informácií o cookies, ktoré používame, aby
ste sa mohli na základe poskytnutých informácií rozhodnúť, ktoré informácie budete s nami
zdieľať.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať
prostredníctvom našej kontaktnej stránky.

Čo sú cookies?

Cookie je malý súbor uložený vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení. Má unikátny
identifikátor pridelený vášmu zariadeniu a umožňuje webovej stránke zapamätať si vaše úkony
a preferencie (ako napríklad lokalitu, jazyk, veľkosť písma a iné preferencie týkajúce sa
zobrazenia) v priebehu určitej doby. V dôsledku uvedeného nemusíte opakovane zadávať
informácie vždy, keď sa vrátite späť na webovú stránku alebo prechádzate z jednej stránky na
druhú. Cookies vám môžu tiež pomôcť, aby sa Vám vaše prehliadanie prispôsobilo.

Nie všetky cookies obsahujú osobné informácie, ale v prípadoch, keď takéto osobné informácie
obsahujú, budeme zaobchádzať s takýmito informáciami ako s osobnými údajmi v súlade s
naším Vyhlásením o ochrane osobných údajov. Taktiež zaobchádzame s informáciami
z cookies ako s osobnými údajmi ak sú tieto spojené s vašim účtom alebo inými kontaktnými
informáciami.

Typy cookies

Existujú dve široké kategórie cookies: trvalé cookies („persistent cookies“) a cookies, ktoré sa
týkajú relácie („session cookies“). Trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení až do času kým
sú manuálne alebo automaticky vymazané. Cookies, ktoré sa týkajú relácie, zostávajú vo
vašom zariadení do času kedy zatvoríte váš prehliadač a tým ich automaticky vymažete.

Prečo používame cookies?

Vo všeobecnosti existuje niekoľko dôvodov, prečo by sme mohli používať cookies:

  • Cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie webovej stránky a umožnenie
   využívania služieb, ktoré poskytujeme;
  • Cookies, ktoré získavajú údaje súvisiace s používaním našej webovej stránky a jej
   výkonom. Tieto informácie používame za účelom vylepšenia našich on-line produktov a
   služieb.
  • Cookies, ktoré používame na účelom personalizácie a optimalizácie vašich skúseností
   na našej webovej stránke. Tieto cookies ukladajú informácie o vašich voľbách ako je
   veľkosť textu, jazyk a rozlíšenie obrazovky.
  • Cookies, ktoré sú umiestnené tretími stranami pre služby s pridanou hodnotou (napríklad
   cookies sociálnych médií) alebo na reklamné účely.

Ďalšie informácie o typoch cookies, ktoré používame, nájdete nižšie.

Cookies, ktoré potrebujeme nevyhnutne

Toto sú cookies, ktoré potrebujeme na to, aby sme vám mohli ponúknuť správne fungujúcu
webovú stránku a ktoré vám umožnia využívať služby, ktoré poskytujeme.

Ak sú tieto cookies zablokované, nebudete môcť využívať našu webovú stránku.

Zoznam cookies, ktoré potrebujeme nevyhnute

Účel Typy získavaných
údajov
Názov cookie Ako dlho sa
cookie uchováva?
Nastavenie ochrany
súkromia
Nastavenie ochrany
súkromia
Prv, prvfd 9 rokov
Nastavenie cookies Zásady používania
cookies – prijať –
áno/nie
cookies 1 mesiac

Analytické cookies a cookies súvisiace s výkonom

Tieto cookies nám pomáhajú zmerať modely návštevnosti, aby sme zistili, ktoré oblasti našej
webovej stránky boli navštívené. Uvedené cookies využívame na skúmanie návykov
návštevníka, aby sme mohli vylepšiť naše on-line produkty a služby. Môžeme zaznamenať IP
adresy (t.j. elektronické adresy počítačov pripojených k sieti internet), aby sme analyzovali
trendy, spravovali webovú stránku, sledovali pohyby používateľov a získavali široké
demografické informácie.

Tieto cookies nie sú nevyhnutné pre webovú stránku a pred umiestnením týchto cookies vás
budeme vždy žiadať o udelenie súhlasu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Viac
informácií nájdete nižšie.

Zoznam cookies súvisiacich s výkonom

Účel Typy získavaných
údajov
Názov cookie Ako dlho sa
cookie uchováva?
Používa sa na
riadenie oneskorení
pri prenosoch dát
Nezhromažďujú sa
žiadne údaje
_gat 1 minúta
Rozlíšenie
používateľov
Čas strávený na
webovej stránke, IP
adresa,
demografické,
geografické údaje a
údaje o hardvéri
_ga 2 roky
Rozlíšenie
používateľov a ich
relácií
Odkazujúce stránky,
história prehliadania
_gid 24 hodín

Cookies pre účely personalizácie

Tieto cookies nám umožňujú rozpoznať váš počítač a pozdraviť vás pri každej návšteve našej
webovej stránky bez toho, aby sme vás obťažovali žiadosťou o registráciu alebo prihlásenie.

Tieto cookies nie sú nevyhnutné pre webovú stránku, ale vylepšujú priebeh vašej návštevy.
Pred umiestnením týchto cookies vás vždy požiadame o udelenie súhlasu. Váš súhlas môžete
kedykoľvek odvolať. Viac informácií nájdete nižšie.

Zoznam cookies pre účely personalizácie

Účel Typy získavaných
údajov
Názov cookie Ako dlho sa
cookie uchováva?
       

Cookies tretích strán

Toto sú cookies, ktoré sú umiestnené na našej webovej stránke tretími stranami a v našom
mene. Tieto cookies nám umožňujú vytvárať personalizované reklamy na iných webových
stránkach, ktoré sú založené na informáciách o vás, ako sú vaše zobrazenia stránok na našej
webovej stránke. Naše webové stránky môžu tiež umiestniť cookies pre služby tretích strán, ako
sú sociálne médiá.

Neposkytujeme žiadne osobné informácie tretím stranám, ktoré umiestňujú súbory cookies na 
našu webovú stránku. Tretie strany však môžu predpokladať, že používatelia, ktorí sú v interakcii alebo kliknú na personalizovanú reklamu alebo obsah zobrazený na našej webovej stránke, patria do skupiny, na ktorú je reklama alebo obsah zameraný. Nemáme prístup a ani kontrolu nad cookies alebo inými funkciami, ktoré môžu používať inzerenti a stránky tretích strán. Postupy týchto tretích strán vo vzťahu k informáciám nie sú zahrnuté v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov ani Vyhlásení o Cookies. Ak chcete získať ďalšie informácie o ich postupoch vo veci ochrany osobných údajov, kontaktujte ich, prosím, priamo.

Tieto cookies nie sú nevyhnutné pre webovú stránku. Pred umiestnením týchto súborov cookies
vás vždy požiadame o udelenie súhlasu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Viac
informácií nájdete nižšie.

Zoznam cookies pre účely personalizácie

Účel Typy získavaných
údajov
Názov cookie Ako dlho sa
cookie uchováva?
Cookie fr ukladá ID
prehliadača a
šifrovanú verziu
identity používateľa
použitú na prihlásenie
na Facebook.
Nie sú dostupné
žiadne údaje
fr 3 mesiace

Vaše preferencie

Je možné obmedziť alebo zablokovať cookies alebo dokonca vymazať cookies, ktoré už boli
umiestnené vo vašom zariadení. Ak tak urobíte, je možné že nebudete mať prístup k určitým
častiam našej webovej stránky a my môžeme myslieť, že ste nás nikdy predtým nenavštívili, a
preto vám znovu zobrazíme oznámenie o cookies a požiadame vás o súhlas s umiestnením
súborov cookies.

Naša webová stránka má nástroj, ktorý vám pomáha spravovať cookies.

Môžete tiež obmedziť alebo zablokovať cookies tým, že si zmeníte nastavenia vášho
prehliadača. Ak chcete zistiť, ako spravovať vaše nastavenia cookies, pozrite si bližšie
informácie v sekcii pomoci vášho prehliadača.

Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa cookies, kontaktujte nás,
prosím, prostredníctvom našej kontaktnej stránky.

Nastavenie cookies

Nezbytné cookies
Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre prevádzku webových stránok a nemôžu byť vypnuté. Obvykle sa nastavujú iba ako reakcia na akciu používateľa, ktorá sa považuje za žiadosť o službu (nastavenie požiadaviek na súkromie, prihlásenie, vyplnenie formulárov atď.). Tieto súbory cookie môžete vypnúť v nastavenia prehliadača, alebo si môžete požiadať o upozornenie, keď je používate, ale niektoré časti stránky nebudú v tomto prípade fungovať.
Analytické cookies
Umožňujú nám zaznamenať počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšovať výkonnosť našich webových stránok. S ich pomocou môžeme zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne a akým spôsobom návštevníci využívajú našu webovú stránku. Ak nepovoľujete používanie týchto súborov cookies, nebudeme vedieť, kedy navštívite naše webové stránky a nedokážeme overiť výkonnosť webových stránok.
Personalizačné cookies
Tieto súbory cookies umožňujú lepšiu a osobnejšie fungovanie. Sú založené buď nami, alebo tretími stranami, ktorých služby dopĺňajú našu stránku. Ak tieto súbory cookies nepovolíte, služby nemusia fungovať správne.
Súbory cookie na zobrazenie zacieleného obsahu
Tieto súbory cookies môžeme na našich webových stránkach nastaviť našimi reklamnými partnermi s cieľom posúdiť záujem používateľa a zobraziť reklamy, ktoré ich zaujímajú na iných webových stránkach. Neukladajú priamo osobné údaje, ale spoliehajú sa na jedinečnú identifikáciu prehliadača používateľa a zariadení pripojených k internetu. Ak nepovoľujete používanie týchto súborov cookies, zobrazia sa reklamy menej špecifické pre vaše záujmy.
Actimel používa cookies na tejto webovej stránke. Po získaní súhlasu používateľa stránky ho budeme používať na meranie a analýzu používania webových stránok (analytických súborov cookie), aby sme ho prispôsobili záujmom používateľa (prispôsobenie súborov cookie) a poskytli mu príslušnú reklamu a informácie (cookies na zacielenie). Používanie stránky bez zmeny nastavení súborov cookie znamená, že budú umiestnené na vašom koncovom zariadení. Nastavenia súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o súboroch cookie.